El Rodo

Conté 12 discos, 12 mitges esferes, 6 esferes en 6 colors.

Material que s’acosta a la idea de la ronda en diversos formats i colors. Dues mitges esferes que es poden convertir en una esfera, una esfera que resulta d’unir dues mitges esferes, dos discos lleugerament corbats però que no arriben a ser una circumferència. A part pot ser un material ideal per a diverses construccions i creacions de Mini Mons i un material perfecte per a la lògica matemàtica i el treball de la geometria.

EDAT RECOMANADA
+10 MESOS


RÈF:
18-197